Ăn mừng xác thịt khi ký hợp đồng cùng nữ chủ tịch Carrie Sage, quá cố, sếp nữ vùng chạy ra ngoài, sếp nữ như đui mù trước xung quanh nơi rất nhiều những người khách khác đang đổ dồn nhìn về phía sếp nữ và anh đối tác, anh đối tác ngồi chết lặng, thực ra thì anh đối tác đã lường trước được điều này và phản ứng bộp chộp đó của sếp nữ, sếp nữ qua tổn thương và trái tim yếu mềm không thể chịu nổi một cú sốc như vậy, anh đối tác lầm lũi thu nhặt đống giấy tờ mà sếp nữ vứt lăn lóc trên sàn và trên bàn ăn, anh đối tác hiểu sếp nữ cần thời gian để chấp nhận sự thực mà sếp nữ vừa được biết, phim xxx văn phòng kiểu âu mỹ Carrie Sage …