Người cha bất hanh tận mắt nhìn con gái và vợ bị móc cua Shen Nana, năng bảo vệ chính mình, người khác muốn giết hai mẹ con quả thật dễ dàng, Chỉ cần mình rời đi, sát thủ sẽ liền đem hai mẹ con hai mẹ con “tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát!” (Hiếp trước giết sau, rồi lại hiếp, rồi lại giết). Nói cách khác, nếu như buổi tối hai mẹ con không ở chỗ này, vậy mình không thể ra tay đi cắt cái kia của tên hề thân vương, dù sao cũng phải bảo vệ nữ nhân ngớ ngẩn này, phim sex trung quoc mặc dù hai mẹ con luôn cùng mình đối nghịch…